dilluns, 15 de juliol de 2013

Com ensenyem a conviure amb la incertesa?


És una obvietat començar aquest post explicant que vivim moments i entorns de molta incertesa Tanmateix no resulta tan obvi que estiguem educant els nostres fills i alumnes per a un futur de poques certeses.


Com es fa? Com els eduquem per a un futur que desoconeixem, que canvia cada dia que passa?

Inevitablement quan eduquem ho fem en base a models que hem heredat, bé perquè els hem après, bé perquè nosaltres mateixos els hem rebut. Però quins referents tenim ara mateix per discernir a quina edat, per exemple, és produent que els nostres fills tinguin mòbil?...i com aquestes, tantes i tantes decisions.

Amb barret d'educadors, com dissenyem els programes de formació a 16 anys vista (que és el temps que els alumnes estarn en una educació formal) tant com costa imaginar i predir el futur més immediat?
Sembla lógic pensar que hem d'incorporar alguns elements nous que els preparin sobre tot per a conviure amb una situació que és segura, la INCERTESA

El canvi de paradigma és important es tracta possiblement de no educar pensant que el que els expliquem els resoldrà el futur, sinó que els hem d'ajudar a entendre que els estem donant eines perquè puguin construir el seu futur.
I això passa per a una educació no només congintiva, sinó també afectiva, centrada més en el propi alumne que en els coneixments a impartir.
Però possiblement la gran assigantura dels propers temps és la d'ENSENYAR A PENSAR i per poder-ho fer, cal que els docents aprenguem noves metodologies i coneguem com es genera el pensament, com aprenen els nostres alumnes i quins recursos podem fer servir per millorar la seva manera de discernir.

dimecres, 10 de juliol de 2013

Cuando hay aprendizaje, hay transformación

"El centro educativo como motor de innovación y creatividad" ha sido el titulo de las enriquecedoras jornadas celebradas en la IX Escuela de verano de Almagro durante tres calurosos días de julio. Una ciudad que acoge como pocas  la cultura, la reflexión, el arte, el teatro y la EDUCACIÓN.
Más de un centenar de docentes y  ponentes hemos aprendido, discutido y debatido las distintas  caras del complejo prisma de la educación para el emprendimiento.  He tenido la suerte de participar como formadora y colaboradora de Vicens Vives, en un ámbito de debate y reflexión sobre EDUCAR PARA EMPRENDER, EDUCAR EN VALORES.
Una de las premisas fundamentales del aprendizaje está recogido en el título de este post: "Cuando hay aprendizaje, hay transformación"  En homenaje a los organizadores del encuentro y sobretodo al profesorado participante, recojo y comparto los enriquecedores comentarios de los participantes, auténtica evidencia de esa transformación. Disfruten y lean:

“Pensaba que  el  emprendimiento era una cualidad innata, ahora creo que el emprendimiento se puede entrenar siempre que me den las herramientas adecuadas para ello.”

“ Antes pensaba que las capacidades/aptitudes de una persona delimitan la acción de emprender (todo el mundo no vale), ahora pienso que es posible fomentar la capacidad de emprender aplicando e mostrando valores y actitudes”

“Antes pensaba que eran conceptos difíciles de llevar a la práctica en la realidad de un centro educativo, ahora pienso que es eminentemente práctico y que se puede tratar desde diferentes áreas en consonancia con las competencias y la educación en valores”

“Antes pensaba que el emprendimiento estaba sólo relacionado con las empresas, ahora pienso que el emprendimiento está relacionado con muchas más cosas como por ejemplo la creatividad, los valores,..”

“Antes pensaba que la creatividad y la imaginación eran similares, ahora pienso que la imaginación contempla aquello que no puedes llegar a tocar y la creatividad significa generar ideas que tengan sentido”.

“Antes pensaba que era más complejo llevar el emprendimiento al aula, ahora pienso que no es tan difícil, tan solo es necesario ser capaz de imaginar más allá de lo establecido…”

“Antes pensaba que el emprendimiento es un contenido a aprender y evaluar, ahora pienso que el emprendimiento es un valor personal que se puede aprender y que se construye a partir de muchos valores en los que podemos crecer”

“Antes pensaba que el emprendimiento consistía en buscar el autoenriquecimiento y la competencia entre personas, ahora pienso que puede englobar valores positivos como la creatividad, la colaboración y el entusiasmo”

“Antes pensaba que el emprendimiento se relacionaba tan solo con el mundo de la empresa y que además eran cualidades innatas, ahora pienso que el ser emprendedor se puede promover y entrenar desde diversos ámbitos y desde muy pequeños proyectos”


Acabo el post con una preciosa frase que pronunció José Pedro Carrión después de su actuación "Júbilo terminal" en el Corral de Comedias: "Decir es volver a escribir en el alma"

dimarts, 2 de juliol de 2013

LA GENEROSITAT #VALORSDEMPRENDRE

La persona generosa és aquella que experimenta gust i plaer en el fet de compartir objectes, pensaments idees, temps i sentiments amb els altres.
Sovint atribuïm el valor de la generositat al voluntariat i a la solidaritat, perquè possiblement n'és una de les seves expressions més visibles.
Però donat que aquest bloc posa focus en el tema de l'emprenedoria, voldria destacar aquest valor en una manera d'entendre aquesta actitud humana que viu i creix a partir de l'entusiasme.
Mai com ara havia apreciat la generositat del saber, la generositat de compartir idees. Soc conscient de que, explicada així, pot ser bastant menys glamourosa que la que associaciem a la solidaritat, però del tot necessària per aquelles persones que necessiten buscar, compartir, explicar i conèixer noves idees per tirar endavant els seus projectes.
Quan entrenem la creativitat entre mestres, emprenedors, entre joves, un dels moments sense cap dubte més màgics, és el que es crea quan "regalem idees", quan dediquem temps i pensament no pas a generar idees per al nostre projecte, sinó que les pensem per als altres i els les regalem com a tresor que són. He vist valorar una petita idea rebuda com si d'una joia es tractés.
I aquesta és una expressió de generositat necessària per a qualsevol emprenedor.La mirada genuïna, entusiasta i il.lusionada que té una persona que està en procés de tirar endavant un projecte, el fa especialment creatiu per a generar idees pròpies però també per a d'altres emprenedors. Compartir-les, explicar-les i regalar-les esdevé un dels actes de generositat més rics tant si n'ets emissor com receptor.


Els nous moviments "CO" que posen èmfasi en la cooperació, la col.laboració i la cocreació, el coworking es basen en el valor fonamental de la generositat que esdevé un puntal de l'emprenedoria.

La GENEROSIDAD
La persona generosa es aquella que experimenta gusto y placer por compartir objetos, pensamientos, ideas, tiempo y sentimientos con otros.
Atribuimos el valor de la generosidad al voluntariado y a la solidaridad, porque posiblemente es una de sus expresiones más visibles.
Puesto que este bloc pone el foco en el tema del emprendimiento, quisiera destacar este valor en una de las maneras de entender esta actitud humana que vive y crece a partir del entusiasmo.
Jamás como ahora había apreciado la generosidad del saber, la generosidad del compartir ideas. Soy consciente de que explicada de esta forma, resulta mucho menos glamurosa que cuando la asociamos a la solidaridad, pero es absolutamente necesaria para aquellas personas que necesitan buscar, compartir y conocer nuevas ideas para avanzar con sus proyectos.
Cuando entrenamos la creatividad entre maestros, emprendedores, entre jóvenes, uno de los momentos más mágicos sucede cuando nos "regalamos ideas". Cuando dedicamos tiempo y pensamiento no sólo a generar ideas para nuestro propio proyecto, sino que las pensamos para otros y se las regalamos como tesoro que son. He visto valorar una pequeña idea recibida como si de una joya se tratara.
Y ésta es una expresión de generosidad necesaria para cualquier emprendedor. La mirada genuina, entusiasta e ilusionada que tiene una persona que está en proceso de iniciar un proyecto, le hace especialmente creativo para generar ideas propias pero también para otros emprendedores. Compartirlas, explicarlas y regalarlas resulta uno de los  actos de generosidad más ricos, tanto si eres su emisor como su receptor.

Los nuevos movimientos  "CO" ponen énfasis en la cooperación, la colaboración, la cocreación, el coworking y se basan en el valor fundamental de la generosidad que se sitúa como pilar fundamental del emprendimiento.