dimecres, 26 de febrer de 2014

Més entusiasme porta més innovació

En els darrers temps he pogut constatar com aquestes dues paraules apareixen de forma reiterada en un gran nombre de notícies vincualdes, sobre tot a l'àmbit empresarial. Quan entrevisten algun "gurú" per demanar-li una visió sobre el final d'aquesta situació econòmica que vivim, recomana, quasibé sense execepció, entusiasme i innovació.

L'entusiame parla de persona i la innovació ho fa sobre objectes o serveis, on rau el punt d'unió? Qualsevol innovació ve donada per una o vàries persones que després d'un procés, han trobat una idea, l'han explorat, han vist que aportava valor, i l'han posat en funcionament. Perquè es doni aquest procés, calen recursos, cal temps, cal domini i saber sobre la matèria, cal coneixement del mercat, però cal sobretot, una força fonamental, que és l'entusiasme de la gent, de l'inidivu i del grup.

La definició clàssica de la paraula entusiasme la situa com a un estat interior que irradia engergia, expressió, alegria, els grecs deien que era possessió dels Deus. Si això és així sembla difícil arribar a la innovació pel camí de l'entusiasme.
L'obra fascinant de Daniel H. Pink "La sorprendente verdad sobre qué nos motiva", dóna llum a un dels factors clau que fomenten l'entusiasme. Desgrana la diferència entre la motivació extrínseca, aquella que ve donada per la gratificació en forma de premi o de càstig i la motivació intrínseca la que surt de dins nostre i ens impulsa a interessar-nos per les coses.

Si volem solucions creatives i innovadores per a les nostres organitzacions, necessitem persones que s'interessin per allò que tenen entremans, que s'entusiasmin a trobar la millor i més original manera de treballar i funcionar. I això no s'aconsegueix ni amb incentius ni amb sancions. Només si podem treballar amb AUTONOMIA els nostres projectes ( tenint clara la tasca a desenvolupar, podent disposar del temps necessari, i amb un bon equip per relacionar-nos) tenint DOMINI D'ALLÒ QUE TENIM ENTRE MANS, i amb la FINALITAT CLARA, aconseguirem despertar la nostra motivació interna i emanarà el nostre ENTUSIASME.

En el proper post parlarem de l'entusiame en el món educatiu!

dimarts, 4 de febrer de 2014

7 eines per educar la concentració


Parlarem de concentració i de la gran dificultat que té avui aconseguir-la. Ho és pel adults i encara més pels joves. Però justament perquè la concentració és la porta d'entrada de l'aprenentatge, val la pena dedicar esforç a ajudar els joves a canviar petites coses del seu voltant que els facilitin la concentració i per tant la seva capacitat d'aprendre així com la millora de l'eficàcia del temps que dediquen a l'estudi.

Però aquests consells ens serveixen a tots aquells que volguem aconseguir una estona de màxima concentració per escriure, per llegir, per aprendre, i per fer.

El psicòleg Mihaly Csikszentmihaly en explica en el seu llibre"Flow", que el nostre cervell necessita 20 minuts ininterrumputs de concentració per entrar en un estat de màxima eficiència. El que ell anomena fluir és un estat en el qual la persona se sent completament absorta en una activtat que amb la qual disfruta i que mentre la fa el temps vola, i les accions els pensaments, i els moviments se suceixen uns amb altres sense pausa. Quan una persona està en flow, ens diu el psicòleg, experimenta una enorme satisfacció.

Com ajudar doncs els joves a que es concetrin en allò que tenen entre mans:

1-Voler-ho: el primer pas per a millorar ha de venir de la voluntat de fer-ho. Els podem ajudar a fer-los veure que amb el mateix temps poden aconseguir millors resultats. Però són ells els qui han de manifestar la voluntat d'introduir alguns canvis en les seves rutines i maneres de fer.
Ajudem-los a verbalitzar el per què veuen necessari millorar la seva concetració.

2- Apreciar millores: han d'establir algun sistema de mesura que els permeti apreciar que han millorat quan han introduit aquests petits canvis. Imaginem que han d'estudiar un exàmen molt llarg i els ajudem a utilitzar la tècnica pomodoro. Consisteix en fer una llista de tot el que cal estudiar i començar per a una cosa concreta, A continuació es posa un temporitzador que avisa quan han passat 25 minuts. Durant aquest temps cal estudiar sense interrupcions. Quan sona l'alarma s'atura l'estudi durant 5 minuts. Així successivament 4 vegades....Després es pot fer una aturada més llarga.
Han de poder veure com la seva capacitat de concentració i aprenentatge ha millorat utilitzant algun dels mètdoes que els hem proposat.

3- Marcar-se objectius, ben definits, realistes i que tinguin una mica de dificultat però no molta

4- Una llibreta on apuntar totes les tasques a realitzar.

5- Un lloc de treball tranquil i ordenat.

6- Ensenyar-los a fer microtasques. És semblant a la tècnica pomodoro. Es tracta de desgranar una gran tasca en tasques més petites i marcar-se com a objectiu, anar assolint petits reptes.

7- Evitar les interrupcions. Una estona sense el mòbil aprop és un dels objectius a aconseguir per millorar la concetració.

Si estan disposats a incorpar aquestes rutines en el seu dia a dia, milloran segur, la seva productivitat. Som el que repetidament fem, l’excel·lència no és un acte puntual sinó un hàbit.
Aristòtil