dilluns, 28 d’octubre de 2013

Una bona manera d, aprendre: escolto i tuitejo

Durant aquest mes d'octubre he tingut oportunitat d'escoltar nombrosos fòrums on s'ha reflexionat del dret i del revés sobre què vol dir EMPRENDRE i per què avui en parlem tant fins a fer-nos pesats.
Interessantíssimes reflexions de persones de diferents àmbtis (educatiu, social, econòmic,...) venen a coincidir en algunes coses fonamentals que voldria resumir en aquest post, manellevant algunes frases que he pogut recollir tuitejant allò que he escoltat.

I d'aquí ve el nom d'aquest post. Tuitejar m'ajuda a concentrar l'atenció en allò que escolto per tal de reproduir-ho de forma fidedigna, m'ajuda a buscar l'essència sense treure-ho de contexte i sobretot, em permet retenir-ho per aprendre-ho. No deixa de ser una nova manera de "prendre apunts", amb l'agradable afegitó, que en fer-ho, puc compartir-ho. 

Algunes d'aquestes interessants reflexions:


 • "Les 4 premisses d'un emprenedor: innovació, reptes, motivació i il.lusió". Tatiana López. 
 • "Sense fracàs no hi ha innovació. Si tenim por al fracàs, no innovarem". A. Bassal 
 • "La mala mar fa la barca forta". A. Pont. 
 • "Los emprendedores aportan a la sociedad arquetipos basados en la posibilidad y no en el "ya proveerán". Francisco Longo 
 • "Necesitamos emprendedores que creen valor, pero sobre todo, con valores". Maravillas Rojo
 • "La aptitud suma, la actitud multiplica y los valores fundamentan". Antoni Abad
 • "La por no et permet ser creativa". Dolors Taulats
 • "No se puede enseñar a ser feliz directamente. La felicidad siempre se acompaña de alguna actividad". JA.Marina
 • "Cuando tenemos un proyecto el mundo se vuelve significativo, y por lo tanto interesante". JA Marina
 • "El cerbro no es un vaso por llenar sino una luz por encender" Plutarco citado por Pericles
 • "Hay que soñar para crecer y construir para emprender" Diego Slemenson
 • " Valiente es aquel que ni la dificultad, ni el esfuerzo ni el miedo le impiden emprender". JA Marina
 • "La pasividad, el miedo y la pereza, matan la inteligencia". JA Marina 

dissabte, 12 d’octubre de 2013

Ho entenc, m'agrada, m'és útil

Mapa mental fet per dos professors de Batxillerat
per explicar  derivades
 
"Les emocions són la barrera d'entrada de l'aprenentatge". Ho vaig llegir en el llibre "El aprendizaje basado en el pensamiento" de Robert J. Swartz i d'altres. Em va semblar tant clar, fàcil i cert, que no deixo de repetir-m'ho ni repetir-ho.

Quan entenem un nou concepte, ens agrada i a més li veiem una utilitat, immediatament aprenem i aprenem millor. Malahuradament no sempre es dona així a les aules, perquè sovint pensem que els continguts curriculars són avorrits, no agraden i de vegades no serveixen per a res. Potser nosaltres no ho pensem, però és evident que els alumnes sí que ho fan. Si no som capaços de tocar la seva emoció (perquè els ho hem fet fàcil d'entendre, perquè hem aconseguit que els agradi o perquè ho han vist útil) difícilment aprendran.

Però en això escrit hi ha una gran paradoxa: Com sabem com a professors si han entès, si els ha agradat i si ho han trobat útil?. Si només fem servir una avaluació que gira al voltant de l'examen, que controla els continguts que han memoritzat (de vegades ni tan sols si han entès) i que només té en compte el resultat i no el procés, és difícil millorar la tasca docent i per tant, els resultats de l'alumne.

Les metodologies que respectin els diferents estils d'aprenentatge ( i que tinguin en compte aspectes d'entorn, emocionals, sociològics, fisiològics i psicològics)  en ajudaran a ensenyar millor, però és fonamental que aprenguem, com a docents, a MIRAR MILLOR.

Hem d'entrenar la nostra mirada com observadors, no només d'allò que han après, sinó també i sobretot, saber observar en què són destres, com aprenen millor, què els interessa, què els motiva, com són, com es comuniquen, com es comporten en grup i com entenen.

Aprendre a avaluar diferent, ens ajudarà a ensenyar diferent. Avaluar és saber aplicar una mirada complerta de l'aprenentatge per aconseguir una millora, no pas una nota i arribar a garantir que entenguin, que els agradi, que els sigui útil i perquè només així aprendran de forma excel.lent.